För att du ska känna dig extra trygg med ditt bilköp kan vi erbjuda ett trygghetspaket med 12-24 månaders garanti via Svensk Bilgaranti. Garantin gäller på alla våra sålda bilar där köpeskilling för fordon överstiger 30 000 kr inkl. moms.

Garantivillkor Euro100 garantin

Villkor nyare begagnade fordon
Detta avser bilar yngre än 8 år och som har gått mindre än 15 000 mil vid leveranstillfället: Punkt 1-21 gäller 12-24 månader eller 1 000 - 3 000 mil från leveransdatum.

Villkor äldre begagnade fordon
Detta avser bilar äldre än 8 år eller som har gått mer än 15 000 mil vid leveranstillfället: Punkt 1-8 gäller 12-24 månader eller 1 000 - 3 000 mil från leveransdatum. Euro100 garantin upphör automatiskt när bilen når en ålder av 10 år eller har rullat mer än 20 000 mil.

 1. Motorelektronik:
  Motorstyrenhet. ECU eller motsvarande.
 2. Motor:
  Motorns inre rörliga delar, undantag kylsystem.
 3. Bakaxel:
  Bakaxelväxelns inre rörliga delar.
 4. Styrsystem:
  Servopump, rattstång och styrväxel. Ej elektronik.
 5. Bromssystem:
  Huvudbromscylinder, bromsservo, bromskraftförstärkare och broms vätskebehållare.
 6. ABS-system:
  ABS-hydraulaggregat och databoxen för ABS-systemet.
 7. Elsystem:
  Startmotor och generator.
 8. Växellåda:
  Växellådans inre rörliga delar.
 9. Insprutningssystem:
  Temperaturgivare, pulsgivare, atmosfärtryckgivare och luftmassemätare
 10. Turboaggregat / Kompressor:
  Aggregatens inre rörliga delar.
 11. Bränslesystem:
  Bränslepump i tank, tryckventiler och tankarmatur.
 12. Drivlina:
  Drivaxlar och kardan. Ej trasiga gummidamasker, hardyskiva eller stödlager.
 13. Luftkonditionering:
  Kompressor, kondensor och databoxen för luftkonditioneringen.
 14. Airbagsystem:
  Samtliga airbagar, sensorer och databox.
 15. Kupéelektronik:
  Elhissar, eltaklucka (ej panoramatak), centrallås, blinkerssystem, vindrutetorkarmotor, farthållare i standardutförande, tändmodul för xenon.
 16. Avgassystem:
  Avgassystem, ej katalysator eller partikelfilter.
 17. Koppling:
  Slavcylinder, huvudcylinder, kopplingswire, kopplingslager.
 18. Fyrhjulsdrift:
  Alla komponenter tillhörande fyrhjulsdriften.
 19. Kylsystem till motor:
  Kylare, kylfläktmotor, tempgivare.
 20. Material:
  Förbrukningsmateriel i samband med garantireparation
 21. Bärgning:
  Innefattas felet av garantin betalar Svensk Bilgaranti självrisken för bärgning till närmaste verkstad.
Fordonsägaren måste ovillkorligen kontakta AB Svensk Bilgaranti omgående när det uppstår fel eller skada som kan komma att täckas av garantin.
Ingen självrisk vid skada.
Garantins giltighetstid står skriven på respektive garantibevis.
Vid garantireparation åtgärdas skadan till att motsvara ursprungligt skick, alldeles innan skadetillfället. Varje skada skall skriftligen anmälas till oss på vår blankett för skadeanmälan. Därefter anvisar AB Svensk Bilgaranti den verkstad som skall utföra garantireparationen. Om reparation utförs utan AB Svensk Bilgarantis skriftliga medgivande, betalar AB Svensk Bilgaranti inte reparationskostnaden.
För att garantin skall vara giltig måste fordonet vara skött och skötas enligt tillverkarens föreskrifter. Under perioden för garantins giltlighet skall service och eventuella garantireparationer utföras av säljande företag eller av detta anvisad verkstad. Allt underhåll skall vara fackmannamässigt utfört och skall ovillkorligen dokumenteras i fordonets original servicebok, som på anmodan av oss skall kunna uppvisas vid skadetillfälle. Garantin omfattar ej skador uppkomna genom användning av komponenter som avviker från bilens seriemässiga utförande. Delar som kan förväntas slitas som en del av nor-malfunktionen täcks ej av garantin.
Hög oljeförbrukning. Nycklar eller fjärrkontroller med tillhörande elek-tronik. Kablar, kontakter, underhållnings-/kommunikations inklusive trådlös/navigations-utrustning. Garantin omfattar ej skador som uppkommit genom yttre åverkan, överhettad motor, brända ventiler, tävlingskörning, sabotage, oaktsamhet, brand, stöld, korrosion, läckage, kollision eller normalt slitage exempelvis leder, kedjor, trasiga lampor, dioder, displayer och dylikt. Bilar avsedda för yrkesmässig trafik omfattas ej av denna garanti. I de fall maskin-skadeförsäkringen är gällande betalar AB Svensk Bilgaranti självrisken för kunden under förutsättning att skadan omfattas av garantivillkoren. Garantin ersätter inga kringkostnader såsom hyrbil, taxi, hotell etc.
Den dag AB Svensk Bilgaranti mottager skadeanmälan anses vara den dag då skadan har inträffat. Inför utlandsresa kontakta AB Svensk Bilgaranti för genomgång av garantivillkor utomlands.

Samtliga tecknade garantiavtal är knutna till respektive fordon och följer for-donet. Vid försäljning eller överlåtelse till bilhandlare faller garantin. Ingen garanti är gällande utan giltigt garantibevis från AB Svensk Bilgaranti.